จดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration)

            บริษัท เวิร์ค การบัญชีและภาษี จำกัด (Work Accounting And Tax Co.,Ltd.) ให้บริการรับทำบัญชีและภาษีครบวงจร รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดห้าง จดทะเบียนห้าง ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท รับจดทะเบียนเลิกบริษัท รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน 5,000 บาท รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ราคา 3,000 บาท จดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนร้านค้า ราคาเริ่มต้น 3,000 บาทโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงมากกว่า 10 ปี

             บริษัท การบัญชีและภาษี จำกัด (Work Accounting And Tax Co.,Ltd.) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการจดทะเบียนธุรกิจที่ยาวนานกว่า 10ปี ทำให้ทีมงาน เวิร์คฯ เป็นทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และมีความชำนาญในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / กิจการ พร้อมปิดงบและชำระบัญชี ขอใบอนุญาตนำเที่ยว ขอบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร และจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น ด้วยระบบการทำงานที่รวดเร็วถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายและรักษาความลับของลูกค้า บริการท่านด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ทำให้ เวิร์คฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการ ร้านค้าและหน่วยงานราชการด้วยดีเสมอมา

ค่าบริการการจดทะเบียน
ลำดับ รายละเอียดงานบริการ ค่าบริการ (บาท)
R1 จดทะเบียนบริษัทจำกัด 2,500
R2 จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3,000
R3 จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรพื้นที่ 4,000
R4 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 3,000
R5 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3,000
R6 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรพื้นที่ 3,000
R7 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ธุรกิจบริการ + ขอเลขผู้เสียภาษีอากร 3,000
R8 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ธุรกิจบริการ + ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,000
R9 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญธุรกิจซื้อมา-ขายไป+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนพาณิชย์ 3,000
R10 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญธุรกิจซื้อมา-ขายไป+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนพาณิชย์+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,000
R11 จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) +ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3,000
R12 จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,000
R13 จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่เดียวกัน (ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร) 3,000
R14 จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานต่างพื้นที่ (ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร) 3,000
R15 จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์ 3,000
R16 จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร+ดำเนินการเรื่องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน 3,000
R17 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า- ออก 3,000
R18 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ 3,000
R19 จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท + เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 3,000
R20 จดทะเบียนลดทุนบริษัท 3,000
R21 จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุน ห้างหุ้นส่วน 3,000
R22 จดทะเบียนแก้ไขชื่อนิติบุคคลและตราประทับ 3,000
R23 จดทะเบียนแก้ไขตราประทับ 3,000
R24 จดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 3,000
R25 จดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ที่กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร 3,000
R26 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,000
R27 ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของชาวต่างชาติ 2,000
R28 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ 3,000
R29 จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งตามทะเบียนราษฎร์ 3,000
R30 จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 3,000
R31 จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด 8,900
R32 จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี (กรณีไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4,480 ****
R33 จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี (กรณีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) 10,000
R34 ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง 2,500
R35 คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ 750
R36 จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ 5,000

ค่าบริการการจดทะเบียน
ลำดับ ค่าบริการการจดทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ค่าบริการ (บาท)
L1 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ 4,000
L2 ตรวจเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ 4,000
L3 จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายละ 4,000
L4 ต่ออายุเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ 4,000
L5 โอนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ 6,000
L6 ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 2,800
L7 ขอใบอนุญาตร้านอาหาร 4,000 ****
L8 ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา บุหรี่ 4,000
L9 ขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า 4,000

ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล

หมายเหตุ :

- ค่าบริการข้างต้นสำหรับการบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ค่าบริการในพื้นที่ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด

กรุณาสอบถามที่ บริษัท เวิร์ค การบัญชีและภาษี จำกัด โทร. 02-215-8934

************************************************************************************************************

            Work Accounting And Tax Co.,Ltd. (www.workacctax.co.th) ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ จดทะเบียนเครื่องหมายร่วมแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยาวนานกว่า 10 ปี ให้บริการด้วยระบบการทำงานที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นมาตราฐานดำเนินการตามกฎระเบียบข้อกฎหมายและรักษาความลับของลูกค้า ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ทำให้ Work Accounting And Tax Co.,Ltd. ได้รับการยอมรับจากลูกค้าด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543

ประเภทของเครื่องหมายการค้า

มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมายการค้า ( Trade Mark ) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น

2. เครื่องหมายบริการ ( Service Mark ) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น

3. เครื่องหมายรับรอง ( Certification Mark ) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น

4. เครื่องหมายร่วม ( Collective Mark ) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น